Beantwoording rechtsvraag (202) burgerlijk procesrecht-de dwangsom


Bij de beantwoording van deze rechtsvraag op het gebied van het burgerlijk procesrecht staat de dwangsom centraal. Het volgende staat centraal: In hoeverre is het mogelijk om een vonnis uit kort geding waarbij tevens de dwangsom is toegewezen nog geëxecuteerd kan worden indien de destijds gedaagde de toegewezen vordering overtreedt, indien er al een uitspraak van de gewone burgerlijke rechter bestaat waarin het gewraakte handelen is toegestaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.W. Jongbloed

Verschijning: mei 1991

Archiefcode: AA19910430

bodemuitspraak dwangsom verbodsactie voorzieningenrechter

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Perspectief Rechtsvraag