Resultaat 97–108 van de 482 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (228) Gemeenterecht

Hondepoep op de stoep

H.Ph.J.A.M. Hennekens

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het gemeenterecht waarbij aan de orde komt in hoeverre het provincie bestuur (gedeputeerde staten en de commissaris van de Koningin) en de Kroon kunnen ingrijpen in een gemeentelijk kwestie. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om voor het probleem naar de rechter te stappen.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1994
AA19940172

Beantwoording rechtsvraag (229) Goederenrecht

Overdracht, Hypotheekrecht en Derdenbescherming

P. Rodenburg

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht en dan meer in het bijzonder overdracht, hypotheekrecht en derdenbescherming.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1994
AA19940248

Beantwoording rechtsvraag (230) Internationaal vermogensrecht

The Merchant of Venice

M.V. Polak

Beantwoording van een rechtsvraag gebasseerd op een casus uit de wereldliteratuur waarbij het internationaal privaatrecht aan de orde komt. In de rechtsvraag wordt ingegaan op de rechtsmacht en onder welke jurisdictie de casus valt. Er wordt ingegaan op de verschillende verwijzingsregels.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1994
AA19940457

Beantwoording rechtsvraag (231) Zekerheden- en faillissementsrecht

R.D. Vriesendorp

In dit artikel wordt een antwoord gegeven op een rechtsvraag waarbij verscheidene kwesties rondom het zekerheden- en faillissementsrecht centraal staan. Onder andere komen de bevrijdende betaling, vestiging van een pandrecht (bij voorbaat) en de afdrachtsverplichting aan de curator onder.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1994
AA19940534

Beantwoording rechtsvraag (232) Intellectuele eigendom-Europees recht

W.A. Hoyng

In dit artikel wordt een antwoord gegeven op de rechtsvraag die zich bevind op het snijvlak van het merk- en auteursrecht en het Europees recht. Er wordt ingegaan op merkinbreuk, vrij verkeer-bepalingen en onrechtmatige daad.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1995
AA19950070

Beantwoording rechtsvraag (233) materieel strafrecht (artikel 1 en 1 lid 2 Wetboek van Strafrecht)

S.A.M. Stolwijk

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het legaliteitsbeginsel waarbij vermogensdelicten worden behandeld. De rechtsvraag is gesteld in het kader van de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging'.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
oktober 1994
AA19940686

Beantwoording rechtsvraag (234) casus voor eerstejaars

G.R. de Groot

Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars waarbij de onder curatele stelling in combinatie met algemeen verbintenissenrecht aan de aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1994
AA19940690

Beantwoording rechtsvraag (235) Staatsrecht

L.F.M. Besselink

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het staatsrecht waarbij onder andere aan de orde komt: rechtsmacht van de Nederlandse rechter en oorlogsmisdaden en strafbaarheid met terugwerkende kracht op grond van het verdragsrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1995
AA19950074

Beantwoording rechtsvraag (236) Huwelijksvermogensrecht

M.J.A. van Mourik

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het huwelijksvermogensrecht waarbij aan de orde komen: aansprakelijkheid en draagplicht van de echtelieden, gemeenschapsschuld, verknochtheid en vennootschappelijke schulden.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1995
AA19950226

Beantwoording rechtsvraag (237) IPR-Burgerlijk procesrecht

Conservatoir beslag zeeschepen

R.J.C. Flach

Beantwoording van een rechtsvraag die zich bevindt op het snijvlak van IPR en burgerlijk procesrecht waarbij aan de orde komt: beslag op een (buitenlands) zeeschip, bevoegdheid van de beslagrechter en de tenuitvoerlegging van een vonnis.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1995
AA19950305

Beantwoording rechtsvraag (238) formeel strafrecht

G. Knigge

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het formeel strafrecht waarbij de Wet getuigenbescherming aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1995
AA19950520

Beantwoording rechtsvraag (239) casus voor eerstejaars

N.E. Algra

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij van de eerstejaars rechtenstudenten gevraagd wordt om een casus rondom de verdeling van een nalatenschap op te lossen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1995
AA19950526

Resultaat 97–108 van de 482 resultaten wordt getoond