Beantwoording rechtsvraag (191) sociale zekerheid


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht waarbij de destijds vernieuwde Werkloosheidswet (WW) aan de orde komt. Er wordt daarbij ingegaan op de consequenties van een ontslag op staande voet in een ontslag op latere termijn voor wat betreft een WW-uitkering.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Riphagen

Verschijning: februari 1990

Archiefcode: AA19900113

ontslag sociaal vangnet uitkering werkloosheid

Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Perspectief Rechtsvraag