Beantwoording rechtsvraag (190) jeugdrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het jeugdrecht waarbij onder andere de leerstukken van de handelingsonbekwaamheid wegens minderjarigheid en de problemen rondom handlichting aan de orde komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Fiege

Verschijning: januari 1990

Archiefcode: AA19900033

handelingsonbekwaamheid overeenkomst rechtshandeling vernietigbaarheid

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrechtVermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag