Beantwoording rechtsvraag (198) Intellectuele Eigendom


Bij de beantwoording van deze rechtsvraag komt het auteursrechtelijke portretrecht aan bod. De kern van de vraag is in hoeverre portretrechten overdraagbaar zijn. De vraag wordt gesteld in hoeverre een verbodsactie mogelijk is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.C.J.A. van Engelen

Verschijning: maart 1991

Archiefcode: AA19910267

commercieel belang portretrecht verbodsactie

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Perspectief Rechtsvraag