Beantwoording rechtsvraag (199) produktenaansprakelijkheid


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van productaansprakelijkheid waarbij aan rechtsvergelijking dient te worden gedaan. De Europeesrechtelijke regel van de productaansprakelijkheid dient vergeleken te worden met een voorontwerp over productaansprakelijkheid door de Australian Law Reform Commission.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: april 1991

Archiefcode: AA19910343

benadeelde harmonisatie producent productaansprakelijkheid werkingssfeer

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag