Beantwoording rechtsvraag (197) nietigheid en vernietigbaarheid


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het algemeen verbintenissenrecht naar het nieuw Burgerlijk Wetboek. De vraag is of de toezegging dat iemand hypotheek zal verstrekken nietig, vernietigbaar of geldig. Daarbij is ook nog van belang of de toezegging voor of na de inwerkingtreding van het NBW (1 januari 1992) is gedaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J.H. Brunner

Verschijning: januari 1991

Archiefcode: AA19910089

hypotheek voorovereenkomst vormvereiste zakelijke overeenkomst

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag