Beantwoording rechtsvraag (192) fiscale aspecten van schadevergoeding


Beantwoording van een rechtsvraag waarbij de fiscale aspecten van schadevergoeding aan de orde komen. Er wordt een antwoord gegeven op de vraag of bepaalde schadevergoedingen belast zijn met de heffing van inkomstenbelasting.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Rensema

Verschijning: februari 1990

Archiefcode: AA19900117

Belastingrecht

Perspectief Rechtsvraag