Resultaat 73–84 van de 1603 resultaten wordt getoond

Ansink-Canjels

P. van Schilfgaarde

Hoge Raad 4 februari 1983, nr. 12032, ECLI:NL:HR:1983:AG4535, RvdW 1983, 41 (Ansink/Canjels) Doorverkoop van een gestolen Mercedes. De verplichting tot levering van een verkochte zaak omvat mede de verplichting om aan de koper de eigendom van de verkochte zaak te verschaffen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1983
AA19830611

Anti-witwasregels, Freikörperkultur en de grenzen van de bancaire contractsvrijheid

D. Busch

Hoge Raad 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1652 (ING Bank N.V./Yin Yang c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2022
AA20220139

Anticiperen op de Omgevingswet: het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2772, zaaknr. 201804829/1/R2

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2019
AA20190880

Arbeidsongeschiktheid of reïntegratie: samenhang of loskoppeling?

J. Riphagen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 6 december 1990, ECLI:NL:CRVB:1990:ZB1532, RSV 1991/91, nr. AAW/WAO1989/793 Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die als kapstok dient voor de daarbij behorende noot over arbeidsongeschiktheid en de wetswijzigingen die daarover destijds in aantocht waren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1991
AA19911019

Arrest Foto-Frost

H.G. Schermers

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 22 oktober 1987, zaak 314/85, ECLI:EU:C:1987:452 (Foto-Frost/Hauptzollambt Lübeck-Ost) Een prejudiciële beslissing. Noot bij een arrest van het HvJ EG waarbij het recht van de nationale rechters om prejudiciële vragen te stellen centraal staat, in die zin dat het de rechtsbescherming ten goede komt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1989
AA19890062

Arrest Heylens (222-86)

C.W.A. Timmermans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 15 oktober 1987, zaak 222/86, ECLI:EU:C:1987:442 (Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) t. Georges Heylens en anderen) Uitspraak van het HvJ EG na een prejudiciële vraag over de verhouding tussen vrij verkeerbepalingen en de grondrechten. Het Hof leidt uit het fundamentele verdragsbeginsel van het vrije verkeer van werknemers af dat de nationale rechtsorde een rechtsweg moet bieden om inbreuken op dit vrij verkeer in rechte te kunnen bestrijden; verder moet een besluit van een overheidsinstantie dat de uitoefening van dit vrij verkeer verhindert, zoals de weigering om een buitenlands diploma als gelijkwaardig te erkennen, worden gemotiveerd. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1989
AA19890287

Arrest Kolpingshuis (80-86)

C.W.A. Timmermans

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (HvJ EG) 8 oktober 1987, zaak 80/86, ECLI:EU:C:1987:431 (Kolpinghuis Nijmegen BV) Bespreking van een arrest van het HvJ EG na een prejudiciële beslissing waarin de de ontwikkelingen in de rechtspraak van het Europese Hof inzake het vraagstuk van de zogenaamde directe werking van EEG- richtlijnen in de nationale rechtsorde. Maar het voegt aan deze ontwikkeling ook iets toe. Hier wordt dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 1988
AA19880329

Artiestenverloningen-Prae Artiestenverloning: de (on)rechtmatigheid van de louter beschrijvende, verwarringwekkende domeinnaam

D.J.G. Visser

Hoge Raad 11 december 2015, nr. 14/04460, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2017
AA20170047

Artificiële intelligentie en octrooi – een oplossing voor een niet bestaand probleem?

Artikel 5 EG juncto artikel 30 EG: een nieuwe route voor het vrije verkeer van goederen

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (HvJ EG) 9 december 1997, ECLI:EU:C:1997:595, nr. C-265/95 (Commissie van de Europese Gemeenschappen t. Franse Republiek) Noot bij een arrest van het HvJ EG waarbij het vrij verkeer van goederen en de verstoring daarvan aan de orde is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1998
AA19980200

Artikel 6 Europese Conventie en de sociale zekerheid

E.P. de Jong

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 29 mei 1986, nr. 8562/79, ECLI:CE:ECHR:1986:0529JUD000856279 (Feldbrugge-arrest) en Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 29 mei 1986, nr. 9384/81, ECLI:CE:ECHR:1986:0529JUD000938481 (Deumeland-arrest)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1987
AA19870242

ASMI: zelfstandigheid en beleidsvrijheid van bestuur in een beurs-NV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 9 juli 2010, nrs. 09/04465 en 09/04512, ECLI:NL:HR:2010:BM0976, LJN: BM0976 (Stichting Continuïteit ASM International/Hermes Focus Asset Management Europe Ltd e.a. en A.H. del Prado/Hermes e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2010
AA20100800

Resultaat 73–84 van de 1603 resultaten wordt getoond