Ameva – Van Venrooij

Misbruik van economische machtspositie op de werkvloer en de eis van benadeling in artikel 3:44 BW


Hoge Raad 5 februari 1999, nrs. 16789 en C97/268, ECLI:NL:HR:1999:ZC2842, NJ 1999, 652, nt PAS (Ameva/Van Venrooij)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. van Dunné

Verschijning: oktober 2000

Archiefcode: AA20000730

Hoge Raad 05-02-1999 (ECLI:NL:HR:1999:ZC2842) zaaknummer: 16789, C97/268

Annotaties en wetgeving Annotatie