Amsterdams verrekenbeding in verband met hypothecaire lening, kapitaalverzekering en waardestijging woning


Hoge Raad 10 juli 2009, nr. 07/12242, ECLI:NL:HR:2009:BI4387, LJN: BI4387

Noot bij een uitspraak van de Hoge Raad over het zogenaamde ‘Amsterdams’ verrekenbeding waarbij er door echtelieden die buiten iedere gemeenschap van goederen getrouwd zijn over en weer om de zoveel tijd wordt verrekend. In deze noot wordt dieper in gegaan op deze bijzondere vorm van verrekening tussen echtelieden. Aan de orde komen de beleggingsleer, de betaling van premies voor een kapitaalverzekering en de peildatum.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: oktober 2009

Archiefcode: AA20090654

Hoge Raad 10-07-2009 (ECLI:NL:HR:2009:BI4387) zaaknummer: 07/12242

Amsterdams verrekenbeding huwelijkse voorwaarden hypothecaire lening peildatum verrekening

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie