Amro-Tilburgsche Hypotheekbank


Hoge Raad 7 oktober 1988, nr. 13 173, ECLI:NL:HR:1988:1, RvdW 1988, 157 (Amro/Tilburgsche Hypotheekbank)

Uitspraak van de Hoge Raad en bijbehorende noot waarbij de verrekening tijdens surseance en faillissement aan de orde komt bij te kwader trouwheid van partijen. De Hoge Raad oordeelt dat er wat betreft girale betalingen geen uitzonderingen gelden voor verrekeningsvraagstukken en deze op een lijn dienen te worden gesteld met chartale betalingen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.C.J.J. Kortmann

Verschijning: maart 1989

Archiefcode: AA19890217

Hoge Raad 07-10-1988 (ECLI:NL:HR:1988:1) zaaknummer: 13173

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie