Ambtshalve toepassing van Europees consumentenrecht. Een nieuw hoofdstuk: de richtlijn consumentenkoop


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 3 oktober 2013, C-32/12, ECLI:EU:C:2013:637 (Soledad Duarte Hueros/Autociba SA en Automóviles Citroën España SA)

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.S. Hartkamp

Verschijning: maart 2015

Archiefcode: AA20150222

Hof van Justitie Europese Unie 03-10-2013 (ECLI:EU:C:2013:637) zaaknummer: C-32/12

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie