Anonieme getuigen


Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 20 november 1989, ECLI:NL:XX:1989:AD0949, Application no. 11454/85 (Kostovski v. The Netherlands)

Uitspraak van het EHRM waarin het hof een zaak tegen de Staat der Nederlanden behandelt waarin de gebruikmaking van verklaringen van getuigen à charge indien aan de verdachte een passende en afdoende gelegenheid is geboden de getuige op de proef te stellen en te ondervragen, hetzij op het moment de getuige zijn verklaring aflegde, hetzij op een later moment. Het EHRM oordeelt dat i.c. deze mogelijkheid aan de klager niet geboden is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.H.J. Swart

Verschijning: mei 1990

Archiefcode: AA19900315

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 20-11-1989 (ECLI:NL:XX:1989:AD0949) zaaknummer: 11454/85

belastende verklaring fair trial getuigen ondervragen verdediging

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Annotaties en wetgeving Annotatie