Ambtshalve toetsing bij oneerlijke bedingen


Hoge Raad 13 september 2013, nr. 12/00395, ECLI:NL:HR:2013:691, TvC 2013/6, p. 262 (Heesakkers/Voets)

 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.H. van Boom

Verschijning: Mei 2014

Archiefcode: AA20140358

Hoge Raad 13-09-2013 (ECLI:NL:HR:2013:691) zaaknummer: 12/00395

6:231 BW afdeling 6.5.3 BW ambtshalve toetsing oneerlijke bedingen onverbindendheid overeenkomst Richtlijn 93/13/EEG

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie