Amsterdam-Ikon arrest


Hoge Raad 27 maart 1987, nr. 12807, ECLI:NL:HR:1987:AG5565, AB 1987, nr. 273, m.nt. FHvdB (mrs. Ras, Bloembergen, Haak, Roelvink, Boekman; A-G Franx) (Amsterdam/Ikon)

In deze uitspraak van de Hoge Raad staat de toepassing van het gelijkheidsbeginsel in een bestuursrechtelijke verhouding. In de noot komt aan de orde in hoeverre het gelijkheidsbeginsel heeft te gelden als een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.W.C. Akkermans

Verschijning: februari 1988

Archiefcode: AA19880111

Hoge Raad 27-03-1987 (ECLI:NL:HR:1987:AG5565) zaaknummer: 12807

algemene beginselen van behoorlijk bestuur bestuurshandelen gelijkheidsbeginsel overheidsoptreden

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie