Resultaat 25–36 van de 1596 resultaten wordt getoond

Aanmerkelijk belangregeling

J.C.M. van Sonderen

Hoge Raad 17 oktober 1984, nr. 22 368, ECLI:NL:HR:1984:AW8430, BNB 1985/19

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1985
AA19850554

Aanpak van problematische schulden: de Wet adviesrecht gemeenten bij beschermingsbewind

Aanpassing van de Boeken 1 en 2 BW aan het nieuwe vermogensrecht

B.C. de Die

In dit artikel wordt de aanpassing van de al eerder ingevoerde boeken 1 en 2 van het NBW besproken naar aanleiding van de invoering van de boeken 3, 5 en 6 (vermogensrecht). De boeken 1 en 2 van NBW waren al eerder gereed en ingevoerd en behoeven op de een aantal punten wijziging. Eerst wordt van boek 1 het huwelijksvermogensrecht besproken en vervolgens van boek 2 de algemene bepalingen rondom rechtspersonen. Daarbij worden vele artikelen apart besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1990
AA19900956

Aansprakelijkheid bestuurders en ‘medebeleidsbepalers’ in faillissement van een BV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 20 mei 1988, nr. 7346, ECLI:NL:HR:1988:AD0329, NJ 1989, 676 m.n. Maeijer (Koster/Kobo BV) In dit arrest van de Hoge Raad en de bijbehorende noot staat de aansprakelijkheid van een beleidsbepaler als gelijke van een bestuurder centraal voor het tekort aan de failliete boedel bij onbehoorlijk bestuur. De Hoge Raad oordeelt dat in geval van het uitblijven van tegenspraak het wettelijk stelsel van art. 2:248 lid 1 en 2 BW met zich meebrengt dat het niet hebben bijgehouden van een boekhouding een onbehoorlijke taakvervulling met zich meebrengt welk vermoed wordt een belangrijke oorzaak te zijn geweest van het faillissement. In de noot wordt op dit alles dieper ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1990
AA19900095

Aansprakelijkheid in maatschapsverband

S.M. Bartman

Hoge Raad 15 maart 2013, nr. 11/05494, ECLI:NL:HR:2013:BY7840 (Biek Holdings/A c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2013
AA20130662

Aansprakelijkheid jegens de medebezitter van een dier

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 29 januari 2016, nr. 15/03541, ECLI:NL:HR:2016:162, NJ 2016/173 m.nt. Hartlief (Manegepaard Imagine)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2016
AA20160624

Aansprakelijkheid ter zake van afgebroken onderhandelingen: terughoudendheid troef

T. Hartlief

Hoge Raad 12 augustus 2005, nr. C04/163HR, ECLI:NL:HR:2005:AT7337, RvdW 2005, 93 (Centraal Bureau Bouwtoezicht B.V./JPO Projecten B.V) In dit arrest was de kwestie aan de orde wanneer je aansprakelijk bent voor het afbreken van onderhandelingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2005
AA20051027

Aansprakelijkheid van de overheid voor kosten van rechtsbijstand in administratieve procedures

P.J.J. van Buuren

Hoge Raad 17 november 1989, nr. 13 676, ECLI:NL:HR:1989:ZB1084, AB 1990, 81 m.nt. G.P. Kleijn; Gemeentestem 1990, 6894, nr. 5 (Velsen/De Waard) In dit arrest van de Hoge Raad gaat de cassatierechter in op de vraag of de kosten die een burger heeft gemaakt in geval er sprake is van een vernietigde AROB-beschikking voor vergoeding in aanmerking komen. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend, met de restrictie dat het inroepen van de juridische bijstand en de kosten daarvan in de vorm van schadevergoeding voor vergoeding in aanmerking komen mits deze redelijk zijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 1990
AA19900310

Aansprakelijkheid van de verkoper terzake van non-conformiteit

T. Hartlief

Hoge Raad 27 april 2001, nr. C99/275HR, ECLI:NL:HR:2001:AB1338, RvdW 2001, 96 (Oerlemans/Driessen) In dit arrest en de daarbij behorende noot is aan de orde in hoeverre een tussenpersoon zonder dat deze schuld heeft, dus op grond van de verkeersopvattingen aangesproken kan worden op niet-nakoming.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2001
AA20010982

Aansprakelijkheid van institutioneel vermogensbeheerders: de zaak OPG-State Street

D. Busch

Rechtbank Amsterdam 23 december 2009, nr. 422600 - HA ZA 09-867, ECLI:NL:RBAMS:2009:BK7407, LJN: BK7407 (Stichting Pensioenfonds OPG/State Street Global Advisors Ltd.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2011
AA20110372

Aanvulling op de noot onder het contrair KB-Lickebaert

Th.G. Drupsteen

Aanvulling bij een noot onder een Koninklijk Besluit met tegengestelde besluiten inzake de ruimtelijke ordening.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1993
AA19930496

Aanwijzingen voor de regelgeving

T.C. Borman

Artikel over de Aanwijzingen voor de regelgeving. Deze aanwijzingen zijn als het ware een soort leidraad voor de totstandkoming van kwalitatief goede wetten. In het artikel worden de doelstellingen van de aanwijzingen besproken alsmede de inhoud, ontstaansgeschiedenis, reikwijdte en rechtskarakter en redactionele opzet. Ook wordt naleving en de uitbreiding besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1993
AA19930183

Resultaat 25–36 van de 1596 resultaten wordt getoond