Annotaties en wetgeving

Resultaat 25–36 van de 1614 resultaten wordt getoond

Aandeelhoudersgeschillen in persoonsgebonden samenwerking en uitkoop

M.J.G.C. Raaijmakers

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 2 mei 2002, ECLI:NL:GHAMS:2002:AG8142, 245/2001 OK, JOR 2002/156, m.nt. mr. M.W. Josephus Jitta (Goglio Luigi Milano SpA, Milaan tegen L. Goglio, Milaan) Geschillen tussen aandeelhouders die tezamen aandeelhouders zijn in een internationale groep van vennootschappen en rechtspersonen. Uitkoopprocedure in een Nederlandse groepsvennootschap. Uitkoop mogelijk in ‘besloten’ verhoudingen?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2002
AA20020825

Aankoopkosten van een deelneming behoeven niet te worden geactiveerd

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 24 mei 2002, nr. 37 021, ECLI:NL:HR:2002:AD8553 Bij aankoop van een deelneming kunnen de aankoopkosten ten laste van de winst worden gebracht in het jaar waarin deze kosten worden gemaakt. Deze kosten behoeven derhalve niet als onderdeel van de aankoopprijs als kostprijs van de deelneming te worden geactiveerd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2003
AA20030203

Aanmerkelijk belangregeling

J.C.M. van Sonderen

Hoge Raad 17 oktober 1984, nr. 22 368, ECLI:NL:HR:1984:AW8430, BNB 1985/19

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1985
AA19850554

Aanpak van problematische schulden: de Wet adviesrecht gemeenten bij beschermingsbewind

Aanpassing van de Boeken 1 en 2 BW aan het nieuwe vermogensrecht

B.C. de Die

In dit artikel wordt de aanpassing van de al eerder ingevoerde boeken 1 en 2 van het NBW besproken naar aanleiding van de invoering van de boeken 3, 5 en 6 (vermogensrecht). De boeken 1 en 2 van NBW waren al eerder gereed en ingevoerd en behoeven op de een aantal punten wijziging. Eerst wordt van boek 1 het huwelijksvermogensrecht besproken en vervolgens van boek 2 de algemene bepalingen rondom rechtspersonen. Daarbij worden vele artikelen apart besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1990
AA19900956

Aansprakelijkheid bestuurders en ‘medebeleidsbepalers’ in faillissement van een BV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 20 mei 1988, nr. 7346, ECLI:NL:HR:1988:AD0329, NJ 1989, 676 m.n. Maeijer (Koster/Kobo BV) In dit arrest van de Hoge Raad en de bijbehorende noot staat de aansprakelijkheid van een beleidsbepaler als gelijke van een bestuurder centraal voor het tekort aan de failliete boedel bij onbehoorlijk bestuur. De Hoge Raad oordeelt dat in geval van het uitblijven van tegenspraak het wettelijk stelsel van art. 2:248 lid 1 en 2 BW met zich meebrengt dat het niet hebben bijgehouden van een boekhouding een onbehoorlijke taakvervulling met zich meebrengt welk vermoed wordt een belangrijke oorzaak te zijn geweest van het faillissement. In de noot wordt op dit alles dieper ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1990
AA19900095

Aansprakelijkheid in maatschapsverband

S.M. Bartman

Hoge Raad 15 maart 2013, nr. 11/05494, ECLI:NL:HR:2013:BY7840 (Biek Holdings/A c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2013
AA20130662

Aansprakelijkheid jegens de medebezitter van een dier

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 29 januari 2016, nr. 15/03541, ECLI:NL:HR:2016:162, NJ 2016/173 m.nt. Hartlief (Manegepaard Imagine)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2016
AA20160624

Aansprakelijkheid ter zake van afgebroken onderhandelingen: terughoudendheid troef

T. Hartlief

Hoge Raad 12 augustus 2005, nr. C04/163HR, ECLI:NL:HR:2005:AT7337, RvdW 2005, 93 (Centraal Bureau Bouwtoezicht B.V./JPO Projecten B.V) In dit arrest was de kwestie aan de orde wanneer je aansprakelijk bent voor het afbreken van onderhandelingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2005
AA20051027

Aansprakelijkheid van de overheid voor kosten van rechtsbijstand in administratieve procedures

P.J.J. van Buuren

Hoge Raad 17 november 1989, nr. 13 676, ECLI:NL:HR:1989:ZB1084, AB 1990, 81 m.nt. G.P. Kleijn; Gemeentestem 1990, 6894, nr. 5 (Velsen/De Waard) In dit arrest van de Hoge Raad gaat de cassatierechter in op de vraag of de kosten die een burger heeft gemaakt in geval er sprake is van een vernietigde AROB-beschikking voor vergoeding in aanmerking komen. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend, met de restrictie dat het inroepen van de juridische bijstand en de kosten daarvan in de vorm van schadevergoeding voor vergoeding in aanmerking komen mits deze redelijk zijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 1990
AA19900310

Aansprakelijkheid van de verkoper terzake van non-conformiteit

T. Hartlief

Hoge Raad 27 april 2001, nr. C99/275HR, ECLI:NL:HR:2001:AB1338, RvdW 2001, 96 (Oerlemans/Driessen) In dit arrest en de daarbij behorende noot is aan de orde in hoeverre een tussenpersoon zonder dat deze schuld heeft, dus op grond van de verkeersopvattingen aangesproken kan worden op niet-nakoming.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2001
AA20010982

Aansprakelijkheid van institutioneel vermogensbeheerders: de zaak OPG-State Street

D. Busch

Rechtbank Amsterdam 23 december 2009, nr. 422600 - HA ZA 09-867, ECLI:NL:RBAMS:2009:BK7407, LJN: BK7407 (Stichting Pensioenfonds OPG/State Street Global Advisors Ltd.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2011
AA20110372

Resultaat 25–36 van de 1614 resultaten wordt getoond