Anonieme getuigen


Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECRM) 12 mei 1988, ECLI:NL:XX:1989:AD0949, nr. PUBLCEDHSERIEAVOL166 (Kostovski-Nederland).

De Europese Commissie voor de rechten van mens is van oordeel dat in de zaak Kostovski inbreuk is gemaakt op het recht op een eerlijk proces. Het standpunt van de commissie dwingt Nederland tot een fundamentele herbezinning op de ontwikkelingen. De praktijk zoals die in Nederland is ontstaan met betrekking tot anonieme getuigen, kan niet door de beugel. In de noot wordt verder ingegaan op het rapport van de commissie en 4 concurring opinions.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.H.J. Swart

Verschijning: december 1988

Archiefcode: AA19880855

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 12-05-1988 (ECLI:NL:XX:1989:AD0949) zaaknummer: PUBLCEDHSERIEAVOL166

anonieme getuige eerlijk proces Equality Of Arms fair trial weer en wederhoor

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht MensenrechtenStrafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie