Resultaat 61–72 van de 202 resultaten wordt getoond

Hoger beroep. De wet zegt nee. Kan de rechter ja zeggen?

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 5 april 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV8667, nr. 200506809/1, AB 2006, 320 m.nt. A.T. Marseille Het dagelijks bestuur van een deelgemeente wijst een aantal straten aan, waar tegen betaling kan worden geparkeerd. Het bezwaarschrift daartegen wordt niet ontvankelijk verklaard. De rechtbank verklaart het beroep daartegen kennelijk ongegrond. Het daartegen gedane verzet verklaart de rechtbank ongegrond. Vervolgens stelt appellant beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2007
AA20070155

Inbezitneming van grond

A. van Hall

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 10 juni 1999 (mrs. Eekhof-de Vries, Bakker, Suyver) Verandering in de staat van onroerende zaken uit waterstaatsrechtelijke overwegingen. Belangen van rechthebbenden vorderen redelijkerwijs geen onteigening.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 1999
AA19990764

Inspraak en rechtbescherming in het milieurecht

L.J.A. Damen, R. Uylenburg

In dit artikel, behorend bij de rode draad 'Milieurecht' wordt ingegaan op de insraak en rechtsbescherming in het milieurecht. Het doel van het artikel is een inzicht te geven in de onoverzichtelijk in elkaar stekende wijzen van inspraak en rechtsbescherming in het milieurecht. Er wordt in het artikel ingegaan op inspraak en beroep bij milieuvergunningen. Vervolgens wordt er een casus gegeven op het gebied van de milieuvergunning en worden daar later nog varianten op aangebracht.

Overig | Rode draad | Milieurecht
April 1990
AA19900205

Is klokkenluider Fred Spijkers na 26 jaar ook juridisch gerehabiliteerd?

L.J.A. Damen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 23 december 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO7715, nrs. 09/5689 AW en 09/5999 AW, LJN: BO7715. Herziening van rechterlijke uitspraak uitzonderlijk; toch gedeeltelijke herziening van uitspraak over ontslag en wachtgeld; nova?; ‘lites finiri oportet’. Art. 8:31, 8:42, 8:50, 8:88 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2011
AA20110140

Ius vigilantibus in het bestuurs(proces)recht?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 6 augustus 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AI0801, nr. 200206222/1, AB 2003, 355 m.nt. Widdershoven, Willemsen, JB 2003, 216 m.nt. Albers, Schlössels, NA 2003, 207 De vraag die in deze uitspraak aan bod komt is; hoe actief moet een burger zijn die bezwaar heeft gemaakt en daarna beroep heeft ingesteld bij de rechtbank als hij door die rechtbank gedeeltelijk gelijk en gedeeltelijk ongelijk heeft gekregen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2004
AA20040040

Jurisprudentie bestuursrecht 1992-2015

L.J.A. Damen

Post thumbnail

Arresten die betrekking hebben op het bestuursrecht, speciaal voor het onderwijs geannoteerd door prof.mr.dr. L.J.A. Damen.

9789069167008 - 16-12-2015

Jurisprudentie Inleiding Staats- en bestuursrecht 1879-2019

S. Hillegers, J.A.F. Peters

Post thumbnail

Een selectie uitspraken die in het eerstejaars onderwijs aan de Radboud Universiteit voor het vak Staats- en bestuursrecht integraal bestudeerd dient te worden.

9789492766809 - 21-8-2019

Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht 1849-2019

D.E. Bunschoten, J.A.F. Peters

Post thumbnail

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde en geannoteerde uitspraken van 1849 tot 2019 op het gebied van het staats- en bestuursrecht.

9789492766625 - 30-7-2019

September 2006

Katern 100: Bestuurs(proces)recht

K.J. de Graaf

December 2006

katern 101: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

Maart 2007

Katern 102: Bestuursprocesrecht

A.T. Marseille

Juni 2007

Katern 103: Bestuurs(proces)recht

K.J. de Graaf

Resultaat 61–72 van de 202 resultaten wordt getoond