Hoger beroep. De wet zegt nee. Kan de rechter ja zeggen?


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 5 april 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV8667, nr. 200506809/1, AB 2006, 320 m.nt. A.T. Marseille

Het dagelijks bestuur van een deelgemeente wijst een aantal straten aan, waar tegen betaling kan worden geparkeerd. Het bezwaarschrift daartegen wordt niet ontvankelijk verklaard. De rechtbank verklaart het beroep daartegen kennelijk ongegrond. Het daartegen gedane verzet verklaart de rechtbank ongegrond. Vervolgens stelt appellant beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: Februari 2007

Archiefcode: AA20070155

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 05-04-2006 (ECLI:NL:RVS:2006:AV8667) zaaknummer: 200506809/1

afdeling bestuursrechtspraak appelverbod onrechtmatige rechtspraak verzet

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie