Bestuursprocesrecht

Resultaat 25–36 van de 220 resultaten wordt getoond

De hoogste raad

J. Broekhuizen, M.F.J. Haak

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de derde fase van herziening van de rechterlijke macht waarbij aan de orde is hoe het bestuursprocesrecht moet worden hervormd zodat er minder hoogste bestuursrechters zijn en er meer rechtseenheid gecreëerd wordt. Door de auteurs worden meerdere suggesties gedaan waarbij de voor- en nadelen kort de revue passeren.

Opinie | Redactioneel
april 1995
AA19950241

De juridisering van de afwikkeling van de toeslagenaffaire

A.T. Marseille

Rb. Overijssel 25 april 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1459, JB 2023/141, NLF 2023/1170, m.nt. E.J.M. Roosendaal Rb. Rotterdam 26 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3475, NLF 2023/1169, m.nt. E.J.M. Roosendaal

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2023
AA20230663

De nieuwe structuur van de Raad van State

A.Q.C. Tak

De Eerste Kamer is onlangs met grote tegenzin akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat voorziet in een nieuwe structuur van de Raad van State. Hoe is deze nieuwe structuur van de Raad van State en waarom was zij nodig? Twan Tak noemt de hoofdpunten, maar gaat vooral in op wat er niet geregeld wordt: de reeds in 1994 beloofde definitieve vormgeving van het hoger beroep en de rechtseenheidsvoorziening in de bestuursrechtspraak. Volgens hem lijkt de eigenlijke functie van de wet juist het (definitief) ontlopen van die belofte en het verder verankeren en verstevigen van de reeds vóór 1994 bestaande versnippering van de Nederlandse bestuursrechtspraak onder de informele leiding van de Raad van State.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2010
AA20100782

De omvang van het geding (Digitaal boek)

R. de Bock

Post thumbnail De bestuursrechter toetst of een besluit rechtmatig is. Art. 8:69 Awb geeft nadere uitwerking aan de inhoud en de omvang van de toetsing. De jurisprudentie over art. 8:69 Awb in kaart gebracht en gestructureerd.

9789069165172 - 04-06-2004

De onrechtmatige overheidsdaad een bijzonder leerstuk

L. di Bella

Post thumbnail

Ook de overheid kan aansprakelijk zijn wegens onrechtmatige daad. Gelden bij overheidsaansprakelijkheid dezelfde voorwaarden als bij aansprakelijkheid van private partijen? Een onderzoek naar de bijzondere positie van de overheid in het aansprakelijkheidsrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2014
AA20140782

De overtreder in het bestuursrecht

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 30 oktober 1998, ECLI:NL:RVS:1998:ZF3601, nr. H01.98.0301, JB 1998, 262 (Eekhof-de Vries) In dit arrest wordt het begrip overtreder in het kader van bestuurlijke sancties uitgelegd. Hieruit blijkt dat alleen de illegale bouwer de overtreder is en niet degene die het illegale bouwwerk in stand houdt. Tegen de nieuwe eigenaar van een illegaal gebouwde berging is geen last onder dwangsom mogelijk.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1999
AA19990169

De positie van de derde in het bestuursprocesrecht in het bijzonder bij het rechtstreeks beroep tegen algemeen verbinden voorschriften

H.G. Lubberdink

Het komende rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindende voorschriften bij de bestuursrechter roept de vraag op, in hoeverre 'derden' bij de bestuursrechterlijke procedure moeten worden betrokken wanneer een besluit, houdende een algemeen verbindend voorschrift, voorwerp van geschil is. Moet dat leiden tot een megaprocedure of valt het allemaal nog wel mee?

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970349

De proceslustige Groninger rechtenstudent

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 13 maart 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE1795, nr. 200103751/1, JB 2002, 142 m.nt. Heringa Een Groninger rechtenstudent was het blijkbaar niet eens met de beoordeling van een van zijn tentamens en heeft tot aan het hoogste instantie doorgeprocedeerd om zijn gelijk te halen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2002
AA20020626

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

P.W.S. Boer, T.C. Borman, E.A. Brijder, C.C.M. van Deudekom, P. van der Grinten, D.J. Hesemans, T. Heukels, J. van der Hoeven, F. van Laanen, H.M. van Maurik, M. Meinema, C.R. van Strijen, L.J. Vester, J.M.I. Vink, J.H. van der Winden

Op 24 april 2020 trad de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in werking. De wet bevat diverse spoedeisende tijdelijke voorzieningen in verband met de coronacrisis. In deze bijdrage geven vijftien wetgevingsambtenaren van het Ministerie van Justitie en Veiligheid die een bijdrage hebben geleverd aan deze spoedwet, een beschrijving van de inhoud en het totstandkomingsproces.


Advertorial

Volop online leren met een webinarbundel

Wilt u in de komende periode meerdere webinars volgen? Met een
CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en geregeld uw kennis aanscherpen. Zo kunt u flexibel en voordelig deelnemen aan CPO-webinars. U kunt kiezen uit twee webinarbundels: de Webinarbundel 10 punten en de Webinarbundel Onbeperkt. Met de Webinarbundel 10 punten kunt u voor een totaal aan 10 PO-punten webinars volgen (€ 595,-). Wilt u een jaar lang onbeperkt webinars kunnen volgen? Kies dan voor de Webinarbundel Onbeperkt. Voor € 895,- (btw-vrij) kunt u hiermee 12 maanden lang volop online leren.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2020
AA20200598

De toekomst van de bestuurlijke lus

L.M. Koenraad

Post thumbnail Per 1 januari 2010 beschikt de bestuursrechter over een nieuw instrument: de bestuurlijke lus. Met behulp van een tussenuitspraak kan de bestuursrechter het bestuursorgaan de gelegenheid bieden een gebrek in het bestreden besluit te herstellen. Met de bestuurlijke lus wil de wetgever een halt toeroepen aan de praktijk van zogeheten ‘kale vernietigingen’, met andere woorden: uitspraken waarin de bestuursrechter volstaat met de gegrondverklaring van het beroep en de vernietiging van het bestreden besluit. De praktijk van het ‘bestuurlijk pingpongen’ ligt al geruime tijd onder vuur, bij wetenschappers, bestuurders en politici.

april 2010
AA20100235

De toepassing van de Wob in de zaak-Marianne Vaatstra

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 12 september 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AD3774, nr. 200100410/1, AB 2002, 4 m.n. Zijlstra, JB 2001, 275 (Marianne Vaatstra) Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geen bruikbaar kader voor de verstrekking van informatie over een opsporingsonderzoek aan familie van een slachtoffer; welk bestuursorgaan bevoegd: officier of minister? gedwongen mandaatverhouding? ontbreken van rechtsmiddelenvoorlichting: verschoonbaarheid te late indiening bezwaarschrift? opnieuw indienen verzoek?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2002
AA20020282

De voorzieningenrechter bestuursrecht (Digitaal boek)

T. Damsteegt

Post thumbnail Dit cahier bespreekt op systematische wijze vrijwel alle belangrijke aspecten van de voorlopige voorziening met vermelding van (veel) jurisprudentie. Deze monografie bevat veel praktische informatie en is geschreven voor een breed publiek: zij die in het bestuursrecht werkzaam zijn, bestuursrecht studeren of anderszins daarin geïnteresseerd zijn.

9789492766069 - 18-10-2017

Resultaat 25–36 van de 220 resultaten wordt getoond