Het procesdossier van de rechter in bestuursrechtelijke zaken


Ars Aequi Procesdossiers zijn primair geschreven om de lezer inzicht te verschaffen in verschillende juridische procedures.
Aan de hand van een dossier van een waargebeurde zaak wordt, stap voor stap, uiteengezet hoe een procedure zich in de praktijk ook daadwerkelijk afspeelt.
In een Ars Aequi Procesdossier zijn de originele processtukken opgenomen en neemt de begeleidende tekst de lezer mee langs de hoofdlijnen van het geldende recht en brengt op deze wijze ‘de stof tot leven’.

In dit procesdossier beschrijven Jan van Breda en Rens Koenraad aan de hand van echte processtukken een bestuursrechtelijke procedure (een geschil over het recht op een bijstandsuitkering), op basis van stukken uit een dossier van de Centrale Raad van Beroep (de hoogste bestuursrechter op het terrein van het sociaalzekerheidsrecht). De procedure begint met een onderzoek van een gemeentebestuur naar het recht van een burger op bijstand en eindigt met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Het procesdossier bevat de belangrijkste stukken die een bestuursrechter onder ogen krijgt. Zowel Jan van Breda als Rens Koenraad hebben veel praktijkervaring binnen de bestuursrechtspraak opgedaan. Daarom toont dit procesdossier de manier waarop een rechter met een bestuursrechtelijk geschil omgaat.

Mr.drs. J.H. (Jan) van Breda is bestuursrechter in de rechtbank Gelderland en lector bestuursrecht bij SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht.
Mr.dr. L.M. (Rens) Koenraad is onder meer bestuursrechter bij de rechtbanken Den Haag en Gelderland.

Bekijk ook Het procesdossier van de advocaat in bestuursrechtelijke zaken

Bekijk inhoudsopgave


 49,50