Inbedding van Europese procesrechtelijke normen in de Nederlandse rechtsorde (Digitaal boek)


Straatsburg, Brussel, Luxemburg: windrichtingen waaruit procesrechtelijke normen op ons afkomen. Procesrechtelijke regelgeving en rechtspraak van Europese herkomst verlangen invoeging in het Nederlandse bestuurs-, straf- en burgerlijk procesrecht. Dit boek is gewijd aan de inbedding van supranationale procesrechtelijke normen in de Nederlandse rechtsorde. Hoe gaan wetgever, rechter en bestuur in Nederland te werk bij hun pogingen Europese regelgeving en rechtspraak in te bedden in ons bestuurs-, straf- en burgerlijk procesrecht en welke lessen kunnen wij daaruit trekken? De bijdragen aan dit boek zijn geschreven door: T. Barkhuysen, W. Geelhoed, P.M.M. van der Grinten, J.E.M. Polak, M.V. Polak en W.J.M. Voermans.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.