Het rechtskarakter van omgevingsplannen


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 26 februari 2001, ECLI:NL:RVS:2003:AF4369, nr. 200001037/1, Bouwrecht 2001, nr. 151, m.nt. A.A.J. de Gier

Omgevingsplan; appellabiliteit omgevingsplan alleen mogelijk voor zover het omgevingsplan de vaststelling of herziening van een streekplan betreft; besluitkarakter onderdelen streekplan; concrete beleidsbeslissing; onverschoonbare termijnoverschrijding.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.C.M.A. Michiels

Verschijning: Maart 2002

Archiefcode: AA20020170

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 26-02-2001 (ECLI:NL:RVS:2003:AF4369) zaaknummer: 200001037/1

beleidsbeslissing omgevingsplan onverschoonbare termijnoverschreiding

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen