Hoger beroep in het bestuursrecht


Met de invoering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in 1994 is er in het bestuursrecht in beginsel over de gehele linie hoger beroep ingevoerd. Conform de geschiedenis van de rechtsbescherming in het bestuursrecht is er evenwel nog sprake van een verbrokkelde situatie. Er zijn drie appèlrechters in het bestuursrecht. Wel passen zij hetzelfde bestuursprocesrecht toe. In dit artikel wordt op een aantal algemene aspecten van het hoger beroep in het bestuursrecht ingegaan en wordt ook naar de toekomst van het hoger beroep in het bestuursrecht gekeken. Op niet al te lange termijn zullen regering en parlement beslissen of er meer eenheid in het bestuursrechtelijk appèl moet worden gebracht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E.M. Polak

Verschijning: september 2001

Archiefcode: AA20010622

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State hoger beroep rechtseenheid rechtsverscheidenheid

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Overig Rode draad Rechstmiddelen