Inbezitneming van grond


Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 10 juni 1999 (mrs. Eekhof-de Vries, Bakker, Suyver)

Verandering in de staat van onroerende zaken uit waterstaatsrechtelijke overwegingen. Belangen van rechthebbenden vorderen redelijkerwijs geen onteigening.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. van Hall

Verschijning: Oktober 1999

Archiefcode: AA19990764

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 10-06-1999

belanghebbende onteigening rechthebbende

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie