Waar het ècht om gaat bij de de auditu discussie


Prof. W.A. Wagenaar geeft een reactie op de reactie die de heer Rozemond gaf op het intervieuw dat met eerstegenoemde werd gehouden in het kader van het de auditu-bewijs.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.A. Wagenaar

Verschijning: april 1999

Archiefcode: AA19990254

de auditu-bewijs Rode draad 'Bewijs en bewijsrecht'

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Reactie/nawoordRode draad Bewijs en bewijsrecht