Rechtsbescherming op de tocht?


In dit redactionele artikel staat het voorstel van de toenmalige minister Korthals Altes centraal waarin voorgesteld werd om vormfouten die het OM maakte en waardoor verdachten op vrije voeten kwamen achteraf terug te draaien. De redacteurs stellen dat de verdachte daardoor de dupe wordt en er afbreuk gedaan wordt aan diens rechtsbescherming.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. Emmerig, J. Melis

Verschijning: januari 1988

Archiefcode: AA19880002

dwangmiddel Equality Of Arms herstelmogelijkheden rechtsbescherming rechtsgevoel rechtszekerheid vormfout

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Redactioneel