Reaktie op: ‘De juridische studie in het perspectief van de werkgelegenheid’ (Inclusief nawoord)


Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel waarbij aan de orde komt welke kansen er zijn voor juristen op de arbeidsmarkt en op welke wijzen juristen kunnen voorzien in hun levensonderhoud. In dit artikel wordt er ingegaan op de huursubsidie en uitkeringen.

Inclusief nawoord door prof.mr. N.H.M. Roos.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Biard

Verschijning: Mei 1988

Archiefcode: AA19880315

academische opleiding arbeidsongeschiktheid huursubsidie nawoord reactie

Opinie Reactie/nawoord

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.