De juridische studie in het perspectief van de werkgelegenheid (deel 1)


Deel 1. In dit artikel zullen cijfers en beschouwingen worden gepresenteerd die nuttig kunnen zijn voor iedereen die bij de studiekeuze en de inrichting van de juridische studie rekening wil houden met de kans op werk. Zulke cijfers en beschouwingen behoren tot de door de juridische faculteiten te verzorgen studie- en beroepenvoorlichting, die naar de mening van de auteur een verplicht onderdeel van de inleiding tot de rechtenstudie zou moeten zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N.H.M. Roos

Verschijning: December 1987

Archiefcode: AA19870763

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen