Vormverzuim in de wetgeving


In deze reactie gaat de auteur in op een eerder artikel in Ars Aequi waarin de nieuwe wetgeving wordt besproken met betrekking tot schending van vormvoorschriften in het strafproces. De auteur gaat in op de wenselijkheid en de werking van de nieuwe regels rondom vormvoorschriften.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. Groenhuis

Verschijning: december 1996

Archiefcode: AA19960752

grondslagstelsel nietigheid ondeugdelijke tenlastelegging reactie vormvoorschriften

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Reactie/nawoord