Tegenbewijs en tegendeelbewijs

Reactie op `de


In dit artikel wordt door Sijmonsma een reactie gegeven op een eerder gepubliceerd artikel van Rutgers over bewijs en daarmee samenhangende omkeringsregel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.R. Sijmonsma

Verschijning: september 2003

Archiefcode: AA20030636

bewijslast omkeringsregel stelplicht

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Opinie Reactie/nawoord