Aanpassing van de Boeken 1 en 2 BW aan het nieuwe vermogensrecht


In dit artikel wordt de aanpassing van de al eerder ingevoerde boeken 1 en 2 van het NBW besproken naar aanleiding van de invoering van de boeken 3, 5 en 6 (vermogensrecht). De boeken 1 en 2 van NBW waren al eerder gereed en ingevoerd en behoeven op de een aantal punten wijziging. Eerst wordt van boek 1 het huwelijksvermogensrecht besproken en vervolgens van boek 2 de algemene bepalingen rondom rechtspersonen. Daarbij worden vele artikelen apart besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.C. de Die

Verschijning: december 1990

Archiefcode: AA19900956

aanpassing algemene begrippen consistentie invoeringswet NBW verandering vermogensrecht

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving