Aansprakelijkheid jegens de medebezitter van een dier


Hoge Raad 29 januari 2016, nr. 15/03541, ECLI:NL:HR:2016:162, NJ 2016/173 m.nt. Hartlief (Manegepaard Imagine)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.N. Schelhaas

Verschijning: september 2016

Archiefcode: AA20160624

Hoge Raad 29-01-2016 (ECLI:NL:HR:2016:162) zaaknummer: 15/03541

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie