Aanmerkelijk belangregeling


Hoge Raad 17 oktober 1984, nr. 22 368, ECLI:NL:HR:1984:AW8430, BNB 1985/19


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.C.M. van Sonderen

Verschijning: oktober 1985

Archiefcode: AA19850554

Hoge Raad 17-10-1984 (ECLI:NL:HR:1984:AW8430) zaaknummer: 22 368

Annotaties en wetgeving Annotatie