Aankoopkosten van een deelneming behoeven niet te worden geactiveerd


Hoge Raad 24 mei 2002, nr. 37 021, ECLI:NL:HR:2002:AD8553

Bij aankoop van een deelneming kunnen de aankoopkosten ten laste van de winst worden gebracht in het jaar waarin deze kosten worden gemaakt. Deze kosten behoeven derhalve niet als onderdeel van de aankoopprijs als kostprijs van de deelneming te worden geactiveerd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: maart 2003

Archiefcode: AA20030203

Hoge Raad 24-05-2002 (ECLI:NL:HR:2002:AD8553) zaaknummer: 37 021

aankoopkosten activering aankoopkosten deelneming

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie