Aansprakelijkheid van de overheid voor kosten van rechtsbijstand in administratieve procedures


Hoge Raad 17 november 1989, nr. 13 676, ECLI:NL:HR:1989:ZB1084, AB 1990, 81 m.nt. G.P. Kleijn; Gemeentestem 1990, 6894, nr. 5 (Velsen/De Waard)

In dit arrest van de Hoge Raad gaat de cassatierechter in op de vraag of de kosten die een burger heeft gemaakt in geval er sprake is van een vernietigde AROB-beschikking voor vergoeding in aanmerking komen. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend, met de restrictie dat het inroepen van de juridische bijstand en de kosten daarvan in de vorm van schadevergoeding voor vergoeding in aanmerking komen mits deze redelijk zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J.J. van Buuren

Verschijning: mei 1990

Archiefcode: AA19900310

Hoge Raad 17-11-1989 (ECLI:NL:HR:1989:ZB1084) zaaknummer: 13676

beschikking juridische bijstand proceskosten schadevergoeding

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie