Aansprakelijkheid van de verkoper terzake van non-conformiteit


Hoge Raad 27 april 2001, nr. C99/275HR, ECLI:NL:HR:2001:AB1338, RvdW 2001, 96 (Oerlemans/Driessen)

In dit arrest en de daarbij behorende noot is aan de orde in hoeverre een tussenpersoon zonder dat deze schuld heeft, dus op grond van de verkeersopvattingen aangesproken kan worden op niet-nakoming.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Hartlief

Verschijning: december 2001

Archiefcode: AA20010982

Hoge Raad 27-04-2001 (ECLI:NL:HR:2001:AB1338) zaaknummer: C99/275HR

aansprakelijkheid niet-nakoming non-conformiteit schadevergoeding

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie