Resultaat 241–252 van de 283 resultaten wordt getoond

Taal en teken: lekker priegelen met tekst

M.V. Polak

Post thumbnail Waarom is schrijven toch zo ontzettend leuk? Martijn Polak vertelt het je. Always scribble, scribble, scribble!

November 2018
AA20180952

Taal is zeg maar echt een ding

J. van Mourik, S.N.P. Wiznitzer

Al jaren wordt gediscussieerd over manieren om het Nederlands van rechtenstudenten te verbeteren. Vaak wordt gedacht aan selectie van eerstejaars studenten op basis van hun taalniveau. Wil men het Nederlands van rechtenstudenten op het gewenste niveau brengen, dan is naar onze mening het invoeren van een ‘toelatingsproef’ echter niet voldoende.

Opinie | Redactioneel
Maart 2019
AA20190171

Tegenspraak in de rechtswetenschap

R.A.J. van Gestel

Post thumbnail
De vraag of tegenspraak binnen de rechtswetenschap voldoende georganiseerd is laat zich moeilijk in algemene zin beantwoorden, alleen al omdat onze discipline heel pluriform is en in toenemende mate internationaal, terwijl tegenspraak verschillende vormen kan aannemen en een toetsingskader voor wat als ‘voldoende’ wordt beschouwd ontbreekt. In deze bijdrage wordt niettemin de stelling betrokken dat juristen bij de beoordeling van hun onderzoek wel erg zwaar leunen op zelfregulering zonder daarbij kritisch te reflecteren op kwaliteitsstandaarden, op methodologische spelregels en op de inrichting van meer expliciete, op hoor en wederhoor gebaseerde, onpartijdige beoordelingsprocedures.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2017
AA20170878

Tentamenfraude

S.J. Plemp

Post thumbnail Bij tentamenfraude kan een hogeschool of universiteit ingrijpende sancties opleggen, zoals het uitsluiten van een student van tentamens voor de duur van maximaal een jaar of zelfs het definitief beëindigen van zijn inschrijving. Maar wat is fraude en zijn er nog meer sancties mogelijk? Doorstaan de tentamenfrauderegelingen een toets aan het lex-certa-beginsel en het legaliteitsbeginsel?

Perspectief | Perspectiefartikel
Juni 2019
AA20190516

Tentameninterpretatie

R.J.B. Schutgens

In deze column vraagt Roel Schutgens zich af wat een redelijke tentameninterpretatie is. De beroemde Haviltex-formule biedt hierbij uitkomst.

Opinie | Column
December 2013
AA20130928

Ter lering ende vermaak

V. Mak

Recht en literatuur zijn nauw met elkaar verbonden. In deze column legt Vanessa Mak uit waarom. Inclusief leestips!

Opinie | Column
Oktober 2015
AA20150777

The unbearable richness of (some) colleges I

E.H. Hondius

In deze column beschrijft Hondius kort de financiële geschiedenis van Trinity College verbonden aan de Universiteit van Cambridge.

Opinie | Column
Maart 2009
AA20090165

The unbearable richness of (some) colleges II

E.H. Hondius

Vervolg op een column in het maart-nummer van Ars Aequi over de grote rijkdom van enkele buitenlandse rechtenfaculteiten. In deze column staat New York University (NYU). Deze universiteit is in betrekkelijk korte tijd uitgegroeid tot een pretentieuze universiteit met gelijke rijkdom. In deze column wordt kort beschreven hoe de rechtenfaculteit en daarmee NYU door middel van een pastafabriek zeer rijk werd.

Opinie | Column
April 2009
AA20090233

Tineke Splinter-van Kan

F. Kartner, R. Kindt

Post thumbnail

Ars Aequi sprak met mr. Tineke Splinter-van Kan. Gedurende haar loopbaan heeft zij een veelvoud aan juridische functies bekleed; namelijk als advocaat, als juridisch medewerkster aan de Universiteit van Amsterdam en als docente aan de Vrije Universiteit. Van daaruit maakte zij de overstap naar de rechterlijke macht, waar zij haar werkzaamheden begon bij de Rechtbank Amsterdam. Daarna was zij raadsheer in het Hof Amsterdam, en sinds 2005 is zij raadsheer in de Hoge Raad. Wij spraken met haar over de achtergronden van haar carrièrekeuzes en de lessen die zij gedurende haar loopbaan heeft geleerd.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
Februari 2014
AA20140088

To be or not to be

Over hbo-juristen, (g)een toga en wat ze eigenlijk zouden moeten doen

E. van de Luytgaarden

Post thumbnail Slotartikel over de verschillen tussen HBO- en WO-juristen waarbij de auteur met name de meningen van de eerdere auteurs analyseert en zijn eigen visie hier op loslaat.

Opinie | Opiniërend artikel
December 2008
AA20080912

Toegang tot het recht

Schrijfhulp bij de ontwikkeling van een vakgericht perspectief in teksten van eerstejaars studenten

G. van de Ven

Of het nu gaat om juridische docenten of docenten Nederlands: alle gaan ervan uit dat de informatie in een schrijftaak (bijvoorbeeld een juridisch essay) de studenten echte schrijfhulp biedt. Maar is dit wel zo? Of is de studentenhulp eigenlijk een verkapte vorm van docentenbelang? En, wat betekent dat eigenlijk: echte schrijfhulp?

Perspectief | Perspectiefartikel
Mei 2003
AA20030405

Toezicht op de advocatuur in de rechtsstaat

M. Neekilappillai, C.D.E. Scholte

Het beginsel dat een cliënt erop moet kunnen vertrouwen dat hetgeen hij met zijn advocaat bespreekt vertrouwelijk blijft, is van wezenlijk belang in een rechtsstaat. Het doorbreken van de geheimhoudingsplicht is een vergaande maatregel die niet lichtvaardig genomen mag worden. De tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Advocatenwet zal er voor zorgen dat advocaten die aan toezicht onderworpen zijn, geen beroep op het verschoningsrecht meer kunnen doen. Wij hebben zo onze bedenkingen.

Opinie | Redactioneel
Februari 2012
AA20120077

Resultaat 241–252 van de 283 resultaten wordt getoond