Rechten gevisiteerd

Het rapport van de Commissie Visitatie Rechtsgeleerdheid bekeken in het schemerlicht van eigen ervaringen


Op gezette tijden worden de Nederlandse universiteiten gevisiteerd door commissies die de opdracht hebben het onderwijs te evalueren. Onlangs verscheen het rapport van de Commissie Visitatie Rechtsgeleerdheid. De redactie vroeg professor Duk, emeritus-hoogleraar bestuursrecht van Amsterdam, om dit rapport van zijn commentaar te voorzien.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W. Duk

Verschijning: April 1997

Archiefcode: AA19970207

bevindingen college commentaar interactief onderwijs onderzoek

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen