Recht en slecht (Digitaal boek)

Beginselen van een algemene rechtsleer


Algemene rechtsleer: inleiding in het bijbrengen van inzicht in de structuur van rechtsstelsels.

`Algemene rechtsleer krijgt bij het juridisch onderwijs, niet alleen in Nederland, naar verhouding weinig aandacht. Blijkbaar wordt het inpompen van snel verouderde kennis van wetgeving en jurisprudentie over het algemeen belangrijker gevonden dan het bijbrengen van inzicht in de structuur van rechtsstelsels. Die structuur vormt naar mijn opvatting bij uitstek het object van onderzoek in wat kan doorgaan voor een algemene rechtsleer. Als er meer bij wordt betrokken, is er geen duidelijke afgrenzing met rechtsfilosofie en met rechtssociologie. Vandaar de opzet – en de tamelijk bescheiden omvang – van dit inleidende werkje.’

Uit het Lectori salutem! in recht en slecht


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): W. Duk

1e druk 1999

Verschijningsdatum: 01-01-1999

ISBN: 9789069163154

Pagina's: 294

algemene rechtsleer inleiding logica rechtsbeginselen rechtsregels rechtstheorie

Metajuridica InleidingRechtstheorieStudie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Alle uitgaven Digitale uitgaven Diversen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.