Rechtsvergelijking en taal


Er bestaat een nauw verband tussen rechtsvergelijking en bet vertalen van teksten. De rechtsvergelijker zal gevonden informatie vaak in een anderstalig verslag moeten verwerken. Daarbij zal hij merken dat dit vertalen niet eenvoudig is en dat zowel een grondige kennis van de vreemde taal als van het bestudeerde rechtsstelsel noodzakelijk is. De auteur formuleert enkele vuistregels die de jurist kunnen behoeden voor een amateuristische rechtsvergelijking.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W. Pintens

Verschijning: mei 1994

Archiefcode: AA19940290

rechtsvergelijking vertalingen vreemde taal vuistregels

Metajuridica RechtsvergelijkingStudie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Bijzonder nummer Rechtsvergelijking