Rechtenopleiding en advocatenkantoor: samenwerken?


Universitaire rechtenopleidingen en advocatenkantoren hebben uiteenlopende missies, maar de praktijk leert dat dat samenwerking niet in de weg staat. Rechtenopleidingen moeten daarbij beperkingen in acht nemen om haar wetenschappelijke karakter niet te verloochenen. Desalniettemin zijn er verschillende niveaus van samenwerking die voor beide partijen voordeel kunnen opleveren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.F.M. Dorresteijn

Verschijning: maart 2019

Archiefcode: AA20190248

advocatuur praktijk rechtenopleiding wetenschap

Studie, carrière, vaardigheden AdvocatuurOnderwijs

Perspectief Perspectiefartikel