Strafprocesrecht

Resultaat 13–24 van de 392 resultaten wordt getoond

Afrondende en overkoepelende beschouwingen over het thema privatisering van het strafrecht

M.S. Groenhuijsen

Post thumbnail

Marc Groenhuijsen sluit met dit artikel het bijzonder nummer ‘Privatisering van het strafrecht’ af. Hij onderzoekt in deze bijdrage eerst wat het publiekrechtelijke karakter van het straf(proces)recht inhoudt. Daarna bespreekt hij de artikelen waarin de toegenomen betekenis van slachtoffers in de strafrechtelijke context aan de orde is gesteld. Vervolgens poogt hij de eveneens gegroeide inbreng van andere burgers bij de strafrechtelijke rechtshandhaving te duiden. Hij sluit af met enkele conclusies.

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
juli 2013
AA20130606

Anonieme getuigen

A.H.J. Swart

Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECRM) 12 mei 1988, ECLI:NL:XX:1989:AD0949, nr. PUBLCEDHSERIEAVOL166 (Kostovski-Nederland). De Europese Commissie voor de rechten van mens is van oordeel dat in de zaak Kostovski inbreuk is gemaakt op het recht op een eerlijk proces. Het standpunt van de commissie dwingt Nederland tot een fundamentele herbezinning op de ontwikkelingen. De praktijk zoals die in Nederland is ontstaan met betrekking tot anonieme getuigen, kan niet door de beugel. In de noot wordt verder ingegaan op het rapport van de commissie en 4 concurring opinions.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1988
AA19880855

Artikel 12 Sv (Digitaal boek)

S.J.A.M. van Gend, G.J. Visser

Post thumbnail Artikel 12 Sv. is een vreemde eend in de bijt. Een bespreking door leden van het Amsterdamse gerechtshof en een aan het ressortsparket Amsterdam verbonden advocaat-generaal.

9789069165363 - 01-01-2004

Battle of the experts?

A. Korebrits

Een 61-jarige man wordt beschuldigd van het verkrachten van zijn dochter. De vraag die hier speelt is echter vanaf wanneer iemand zich iets kan herinneren en vooral of het mogelijk was dat er herinneringen waren ontstaan zonder dat deze daadwerkelijk gebeurd waren.

Opinie | Amuse
september 2005
AA20050662

Beantwoording rechtsvraag (182) fiscaal strafprocesrecht

P.J. Wattel

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafvorderlijke belastingrecht. Aan de orde komen de bevoegdheid van de officier van justitie tot het toepassen van verschillende dwangmiddelen, het vragenbriefje als middel van verhoor en de betekenis daarbij van art. 29 Sv (verdachte).

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1989
AA19890599

Beantwoording rechtsvraag (184) strafproces

G. Knigge

Beantwoording van rechtsvraag betreffende het strafprocesrecht, meer in het bijzonder het voegen van de gelaedeerde partij in het strafproces. In het antwoord wordt tevens het toekomstig recht, de voorstellen van de commissie Terwee, verwerkt. Ook de verhouding met de aanhangige civiele procedure wordt besproken.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Slachtoffers van delicten
juli 1989
AA19890689

Beantwoording rechtsvraag (194) straf(proces)recht

G.P.M.F. Mols

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht. Aan de orde komen onder andere de ontzegging van een advocaat tot de toegang van diens cliënt, inzage in de processtukken, verlening van de inverzekeringstelling en de vernietiging van afgeluisterde telefoongesprekken.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1991
AA19910169

Beantwoording rechtsvraag (205) gegevens uit CID-privacyreglement

H.Ph.J.A.M. Hennekens

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het snijvlak tussen bestuurs- en strafprocesrecht. Aan de orde is in hoeverre dat gegevens uit het CID-database opgevraagd kunnen worden die vallen onder de regels van het CID-privacyreglement.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1991
AA19910686

Beantwoording rechtsvraag (212) casus voor eerstejaars

N.E. Algra

Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars waarbij speelt in hoeverre iemand dient te voldoen aan bepaalde verzoeken van een agent in samenhang met de dwangmiddelen van aanhouding. Ook wordt er ingegaan op het vluchten van een verdachte en diefstal.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1992
AA19920431

Beantwoording rechtsvraag (238) formeel strafrecht

G. Knigge

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het formeel strafrecht waarbij de Wet getuigenbescherming aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1995
AA19950520

Beantwoording rechtsvraag (254) voor eerstejaars

Materieel strafrecht

Th.A. de Roos

Bij de beantwoording van deze rechtsvraag voor eerstejaars komt aan de orde onder welke delictsomschrijvingen de in de casus geschetste gedragingen vallen. Ook wordt er antwoord gegegeven op de verweren die de verschillende verdachten kunnen voeren tegen hun verdenking.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1996
AA19960721

Beantwoording rechtsvraag (258) strafprocesrecht

J.W. Fokkens

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij de oproeping van getuigen, niet-verschenen getuigen en het recht op een eerlijk proces.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1997
AA19970447

Resultaat 13–24 van de 392 resultaten wordt getoond