Beantwoording rechtsvraag (258) strafprocesrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij de oproeping van getuigen, niet-verschenen getuigen en het recht op een eerlijk proces.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Fokkens

Verschijning: juni 1997

Archiefcode: AA19970447

belastende verklaring oproeping oproeping getuige

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Perspectief Rechtsvraag