Beantwoording rechtsvraag (254) voor eerstejaars

Materieel strafrecht


Bij de beantwoording van deze rechtsvraag voor eerstejaars komt aan de orde onder welke delictsomschrijvingen de in de casus geschetste gedragingen vallen. Ook wordt er antwoord gegegeven op de verweren die de verschillende verdachten kunnen voeren tegen hun verdenking.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.A. de Roos

Verschijning: november 1996

Archiefcode: AA19960721

deelneming doodslag huisvredebreuk mishandeling Opportuniteitsbeginsel verdenking

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Perspectief Rechtsvraag