Beantwoording rechtsvraag (182) fiscaal strafprocesrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafvorderlijke belastingrecht. Aan de orde komen de bevoegdheid van de officier van justitie tot het toepassen van verschillende dwangmiddelen, het vragenbriefje als middel van verhoor en de betekenis daarbij van art. 29 Sv (verdachte).


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Wattel

Verschijning: juni 1989

Archiefcode: AA19890599

belasting belastingontduiking cautie onschuldpresumptie verdachte verhoor vervolging

Belastingrecht Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Perspectief Rechtsvraag