Afrondende en overkoepelende beschouwingen over het thema privatisering van het strafrecht


Marc Groenhuijsen sluit met dit artikel het bijzonder nummer ‘Privatisering van het strafrecht’ af. Hij onderzoekt in deze bijdrage eerst wat het publiekrechtelijke karakter van het straf(proces)recht inhoudt. Daarna bespreekt hij de artikelen waarin de toegenomen betekenis van slachtoffers in de strafrechtelijke context aan de orde is gesteld. Vervolgens poogt hij de eveneens gegroeide inbreng van andere burgers bij de strafrechtelijke rechtshandhaving te duiden. Hij sluit af met enkele conclusies.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.S. Groenhuijsen

Verschijning: juli 2013

Archiefcode: AA20130606

Strafrecht en criminologie StrafprocesrechtStrafrecht

Bijzonder nummer Privatisering van het strafrechtOverig