Beantwoording rechtsvraag (184) strafproces


Beantwoording van rechtsvraag betreffende het strafprocesrecht, meer in het bijzonder het voegen van de gelaedeerde partij in het strafproces. In het antwoord wordt tevens het toekomstig recht, de voorstellen van de commissie Terwee, verwerkt. Ook de verhouding met de aanhangige civiele procedure wordt besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Knigge

Verschijning: juli 1989

Archiefcode: AA19890689

schadevergoeding slachtoffer strafprocesrecht voegen slachtoffer

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Overig Perspectief RechtsvraagRode draad Slachtoffers van delicten