Strafprocesrecht

Resultaat 25–36 van de 393 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (266)

straf(proces)recht

P.A.M. Mevis

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij dwangmiddelen, dagvaarding, bewijs, ontvankelijkheid van de officier aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1998
AA19980119

Beantwoording rechtsvraag (277) Bewijs en Bewijsrecht

J. Wöretshofer

Aan de hand van een strafrechtelijke incestcasus werden enkele vragen gesteld aan de lezers van Ars Aequi. In dit artikel worden de inzendingen besproken en de juiste antwoorden gegeven.

Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
september 1999
AA19990676

Beantwoording rechtsvraag (299) Strafprocesrecht

F.A.J. Koopmans

De eerder aan de hand van een strafprocesrechtelijke casus gestelde vragen worden nu hier beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2002
AA20020290

Beantwoording rechtsvraag (302) Strafprocesrecht en rechtsinformatica. Ook een CD-rom voor de verdediging?

E. Hoorn

Eerder is in Ars Aequi al deze strafrechtelijke casus met een aantal vragen gepubliceerd en hier worden deze vragen opgelost.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2002
AA20020703

Begrip en onbegrip

J.A. van de Hel, J.H. Verdonschot

De redactioneel gaat over de herzieningsprocedure en met name over de vraag of in een herziening nog belastend bewijs mag worden aangebracht door het OM wat nog niet eerder is aangebracht.

Opinie | Redactioneel
oktober 2005
AA20050781

Belaging, persoonlijke levenssfeer en ‘freedom of movement’

Th.A. de Roos

Hoge Raad 29 juni 2004 (Strafkamer), nr. 02051/03, ECLI:NL:HR:2004:AO5710 Gedragingen als omschreven in artikel 285b Sr kunnen ook strafbaar zijn voor zover zij zich op de openbare weg hebben afgespeeld. Dit levert geen strijd op met artikel 2 lid 1 Vierde protocol EVRM (Liberty of movement)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2004
AA20040788

Bestraffing buiten de rechter om. Wat is er mis met transactie?

J.M. Reijntjes

Dit artikel gaat over de buitengerechtelijke afdoening van strafzaken, oftewel de transactie mogelijkheden.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040552

Bewijs en kleine rechtshulp

H.G. van der Wilt

Dit artikel behandelt de zogenaamde kleine rechtshulp, een instrument waarmee verschillende landen samenwerken om grensoverschrijdende misdaad aan te pakken.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1999
AA19990525

Bijzonder nummer Privatisering van het strafrecht – Woord vooraf

Bijzonder nummer 'Privatisering van het strafrecht'

F. Ahlers, J.G.H. Altena-Davidsen, F. Kartner, C.D.E. Scholte, D.J. Verhey

Post thumbnail

Privatisering van het strafrecht is op het eerste gezicht een contradictio in terminis. Het strafrecht werd altijd getypeerd als publiekrecht bij uitstek, maar het lijkt nu steeds meer vervlochten met privaatrechtelijke normen, waardoor de strikte grens tussen publiek- en privaatrecht lijkt te vervagen. Het doel van dit themanummer ‘Privatisering van het strafrecht’ is het schetsen van de ontwikkelingen op dit gebied, om zo te kunnen beoordelen of het publiekrechtelijke karakter van het strafrecht inderdaad gerelativeerd moet worden. 

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
juli 2013
AA20130522

Bijzondere strafminima en de kwaliteit van de straftoemeting

C. Kelk

Opinie | Column
december 2010
AA20100868

Brogan-wetgeving: herziening van de regeling van de inverzekeringstelling in het Wetboek van Strafvordering

I.M. Abels

In dit artikel wordt ingegaan op de herziening van de regels rondom de strafvorderlijke inverzekeringsstelling om op die manier te voldoen aan de regels die voortvloeien uit het Brogan-arrest van het EHRM.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 1995
AA19950037

Camera Obscura

J.H. van Breda, C. Zijderveld

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het toelaten van camera's in de rechtszaal in geval van behandeling van strafzaken. De redacteuren pleiten voor toelating omdat de televisie inmiddels een volwassen medium is en het de openbaarheid van de rechtspraak vergroot.

Opinie | Redactioneel
juli 1997
AA19970489

Resultaat 25–36 van de 393 resultaten wordt getoond